Palvelut

Viittomakielen tulkkaus

Asiakasryhmät

Kuurot, kuuroutuneet ja kuulonäkövammaiset henkilöt.

Tulkkausmenetelmät

 • suomalainen viittomakieli
 • viitottu puhe
 • opastus ja kuvailu
 • sosiaaliset pikaviestit
 • puheen toisto
 • kapeaan näkökenttään tulkkaus
 • taktiiliviittominen
 • englanninkieli, keskitaso

Olen sitoutunut noudattamaan tulkkien ammattieettistä säännöstöä.

Puhevammaisten tulkkaus

Asiakasryhmät

henkilöt, joilla on afasia

autisminkirjon henkilöt

cp-vammaiset henkilöt

kehitysvammaiset henkilöt

henkilöt, joilla on aivovamma

henkilöt, joilla on neurologinen sairaus

Tulkkausmenetelmät

 • puhetta korvaavat ja tukevat menetelmät
 • tukiviittomat (laaja sanasto)
 • viitottu puhe
 • kuvakommunikaatio
 • selkokieli
 • aakkostaulu
 • epäselvän puheen tulkkaus
 • kommunikaatiosovellus

Kommunikaatio-opetus

Opetusmenetelmät

 • tukiviittomat
 • viittomakieli
 • viitottu puhe
 • kuvakommunikointi